Välkommen till Arkologibyrån, ett förmedlingsföretag för Arkeologi.

Turnén

År 2017 genomfördes en turné där vi besökte Malmö, Göteborg och Stockholm tillsammans med den arkeologiska utgrävningen Sandby Borg.

Se mer på: arkeologiturnen.se

Kanalen

Våren 2018 öppnar Arkeologikanalen, en samlingsplats för arkeologiska presentationer :)

Se mer på: arkeologikanalen.se

Print

Häng Historia Hemma! En satsning på att sprida ljus över mörka magasin genom att visa fynden sida vid sida, i en enhetlig stil.

Se mer på: arkeologiprint.se